YENİKÖY KEMERKÖY Yerli Kaynak Güçlü Enerji
tr

EYS KAPSAMI

Entegre Yönetim Sisteminin (EYS) Kapsamı

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ‘de ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 Entegre Yönetim Sistemi kapsamı “Açık ocak maden üretimi, elektrik enerjisi üretimi ve satışı” olarak belirlenmiştir.

EYS Kapsamındaki Lokasyonlar ve Ana Faaliyetler

Yeniköy Linyit İşletmesi: Açık ocak tekniğine uygun maden sahalarının projelendirilmesi, linyit kömürü ve kireç taşı üretiminin yapılması ve elektromekanik bakım faaliyetleridir.

Yeniköy Termik Santrali: Kömür alma tesisi, kül-cüruf tesisi, baca gazı arıtma tesisi, su hazırlama, kazan, türbin ve generatörlerin işletilmesi ve bakımı, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri, insan kaynakları, satınalma, yatırım, muhasebe, finans, bütçe ve bilişim teknolojileri ile ilgili faaliyetlerdir.

Kemerköy Termik Santrali: Kömür alma tesisi, kül-cüruf tesisi, baca gazı arıtma tesisi, su hazırlama, kazan, türbin ve generatörlerin işletilmesi ve bakımı faaliyetleridir.

EYS Kapsam Dışı Maddeler

ISO 9001 Kalite yönetim sisteminde 8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi maddesi tasarım yapılan ürün olmaması nedeniyle ve 8.5.5. Teslimat Sonrası Faaliyetler maddesi satış sonrası hizmet verilmediğinden kapsam dışıdır.

ISO 9001:2015
08 Mart 2024
ISO 9001:2015
Görüntüle
ISO 14001:2015
08 Mart 2024
ISO 14001:2015
Görüntüle
ISO 45001:2018
08 Mart 2024
ISO 45001:2018
Görüntüle