YENİKÖY KEMERKÖY Yerli Kaynak Güçlü Enerji
tr

HAKKIMIZDA

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri Muğla ili, Milas ilçesinde yerli linyit kömürü kullanılarak elektrik üretmek amacıyla, sırasıyla 1987 ve 1995 yıllarında devreye alınarak faaliyete geçirilmiştir. Her iki santralin en büyük özelliği, bu bölgede bulunan kömürün cinsi ve özelliklerinin dikkate alınarak kurulmuş olmasıdır. Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (YK Enerji) 23.12.2014 tarihinde Limak-IC İçtaş eşit ortaklığı tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirme ihalelerinden biri sonrasında devir alınmıştır.

Yeniköy Termik Santrali her biri 210 MW gücünde 2 adet üniteden oluşmaktadır. Kemerköy Termik Santralinde ise rehabilitasyon çalışmaları kapsamında gerekli revizyonlar yapılarak 1 ve 2 no’lu ünitelerin kurulu gücü 210 MW’den 232,604 MW’ye çıkartılmış olup, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri nezdinde sırasıyla 10.12.2020 ve 25.01.2022 tarihlerinde kabulü yapılmıştır. 3’üncü ünitenin ise rehabilitasyon çalışması devam etmektedir. Rehabilitasyon sonunda Kemerköy Termik Santrali’nde bulunan üç ünitenin toplam gücü 696 MW’a ulaşacaktır.

2023 yılı satışa esas net yıllık üretim değerleri Yeniköy Termik Santrali için 2.591.719 mWh ve Kemerköy Termik Santrali için 3.267.018 mWh olarak gerçekleşmiştir. Yerli kaynakları kullanarak yaptığı üretim ile ülkemiz için stratejik öneme sahip olan bu santraller, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının ortalama % 2,5’ini karşılamakta ve cari açığın kapatılmasına yılda yaklaşık 1 milyar USD katkı sağlamaktadır.

Tüm iş süreçlerinde “sürekli iyileştirme” felsefesiyle hareket eden YK Enerji, 2018 yılından bu yana ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikalarıyla çevresel sorumluluklarımızın bilincinde olan, çalışan güvenliğine önem veren, modern ve çevre dostu santral olma yolunda taahhüdünü belgelemektedir.

YK Enerji ile Orman Genel Müdürlüğü (OGM) arasında 2020 yılında imzalanan “Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü” kapsamında ülke genelinde 2023 yıl sonu itibarıyla 3 milyon adet fidan dikimi gerçekleştirilmiş olup nihai hedef bu sayıyı 2025 yılı sonuna kadar 5 milyona çıkarmaktır.

Rakamlarla
Yeniköy - Kemerköy

%2,5

Yıllık Net Enerji Üretimi

3.100

Kişilik İstihdam

1095 MW

Kurulu Güç Kapasitesi

3 Milyon

Fidan Dikimi

%80

Yerel İstihdam Desteği

Vizyon Misyon

Misyon

Uygulamalarımızın her aşamasında doğaya ve insana saygılı, sürekli iyileşen kalite odaklı yaklaşımlarıyla ülkemizin enerji ihtiyacına sürdürülebilir katkı sağlamaktır.

Vizyon

Ülkemizde kömürlü termik santraller arasında iyi uygulamaları ile örnek bir firma olmaktır.