YENİKÖY KEMERKÖY Yerli Kaynak Güçlü Enerji
tr

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

İŞ ETİĞİ

Çalışma hayatı ile alakalı tüm ekonomik ve sosyal faaliyetlerde dürüstlüğü, karşılıklı güveni, saygıyı ve hakça davranmayı ilke edinmek, evrensel ahlak ilkelerine dayalı muhakeme ve hükümlerde
bulunmak, çevreyle temas halinde bulunurken ekonomik çıkarlar ile aynı çevreyi paylaşan toplumun refahı arasında denge kurmak.

KALİTE ve SONUÇ ODAKLILIK

Ürün ve hizmetleri, evrensel standartlarda; planlanan zaman, kalite ve maliyetlerde sunmak. Belirlenen hedeflere; ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirerek ulaşmak.

VERİMLİLİK ve ETKİNLİK

Tüm faaliyetlerde proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek; kaynakların etkin kullanıldığı, verimli ve karlı bir şirket olmak.

ÇEVRE ve SOSYAL SORUMLULUK

Kişi ve kurum bazında, topluma ve çevreye karşı sorumlu davranmak; bu yönde fayda yaratan kararlar almak ve uygulamak.

YÜZDE YÜZ SORUMLULUK

Yaptığı iş ile ilgili sorumluluğu başkasına yüklemeden üstüne almak, kendi işinin lideri olmak.

ADALET ve ŞEFFAFLIK

Tüm ilişkilerimizde adil, iyi niyetli, anlayışlı davranmak, karşılıklı fayda sağlamaya özen göstermek, çifte standart uygulamaktan kaçınmak.

DÜRÜSTLÜK ve GÜVENİLİRLİK

Kendine ve başkalarına verilen sözü tutmak, iş ahlakı prensiplerini davranışlarının merkezine almak.

ÇALIŞKANLIK ve ÖZDİSİPLİN

Kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri zamanında yerine getirme gücüne ve isteğine sahip olmak.