YENİKÖY KEMERKÖY Yerli Kaynak Güçlü Enerji
tr

KEMERKÖY TERMİ̇K SANTRALİ̇ BÜYÜK ENDÜSTRİ̇YEL KAZALAR HAKKINDA KAMUOYU Bİ̇LGİ̇LENDİ̇RME METNİ̇

1. AMAÇ

Bu doküman; Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş. Yeniköy Şubesi faaliyetleri ile ilişkili, muhtemel endüstriyel kazaların önlenmesi için alınan tedbirler hakkında ilgili tarafların (bölge halkı, kamu kurumları, ziyaretçiler, vb. ) bilgilendirilmesi için hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu doküman 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Ek-1’de bulunan tehlikeli maddelerin çalışma alanlarında depolandığı, kullanıldığı veya operasyonel süreçlere dahil edildiği faaliyetleri kapsar.

3. TANIM VE TARİFLER

Bakanlık: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Yönetmelik: Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik

Bekra: Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılması

Bekra Bildirim Sistemi: Bakanlık tarafından yönetilen ve Yönetmelik ekinde listelenen tehlikeli maddelerin sanayi kuruluşları tarafından Bakanlık’a beyan edildiği resmi portal

GR: Güvenlik Raporu

KBM: Kamuoyu Bilgilendirme Metni

Kuruluş: Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş.

Santral: Yeniköy Termik Santrali

4. FAALİYETLERİ HAKKINDA KAMUOYUNA BİLGİLENDİRME

4.1.Kuruluşun İsmi ve Tam Adresi:

Kuruluşun faaliyet belgesinde kayıtlı ticari ismi; Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic A.Ş. olup Bağdamlar Mah. Merkez Sokak No:160 Milas/Muğla adresinde faaliyetlerini yürütmektedir.

4.2.Kuruluşun Yönetmelik Kapsamı

Kuruluş; Bakanlık uhdesinde bulunan Bekra bildirim sistemini kullanarak Yönetmelik’ in 7 maddesinde belirtilen gerekliliklere uygun bir şekilde beyanını yapmış ve üst seviyeli kuruluş olarak belirlenmiştir. Kuruluş faaliyet kapsamı gereği bu yönetmeliğe tabidir ve Madde gerekliliğine göre bir “Güvenlik Raporu” hazırlayarak kayıt altına almıştır.

4.3.Kuruluşun Faaliyeti Hakkında Özet Bilgi

Kuruluşun ana faaliyet konusu; kömürden elektrik üretimidir ve iş akışı aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Stok sahalarından alınan kömür, konveyör bantlar aracılığı ile bunkerlere aktarılır. Burada işlem gördükten sonra besleyiciler ve taşıyıcı bantlar ile gaz kanallarına aktarılan kömürün nemi alınır ve değirmenlerde öğütülerek pulverize hale getirilir. Kazanlarda hava ile birleştirilerek yanması sağlanır. Kazanda meydana gelen yanma olayı sonucunda açığa çıkan ısı, saf suya geçerek kızgın buhar elde edilir. Elde edilen kızgın buhar, buhar sevk boruları üzerinden türbine ulaşır ve türbin kanatlarına çarparak türbin milinin dönmesini sağlayarak elektrik enerjisi elde edilir.

4.4.Büyük Kazaya Sebep Olabilecek Tehlikeli Maddelerin Temel Zararlılık Açıklamaları

Kuruluş içinde Bekra kapsamında bulunan tehlikeli maddeler aşağıda listelenmiştir.

 • Fuel Oil
 • Sodyum Hipoklorit Çözeltisi
 • LPG
 • Amonyak Çözeltisi
 • Hidrazin
 • Oksijen
 • Propan
 • Motorin

4.5.Kuruluşta Büyük Bir Kaza Olması Durumunda Yapılacaklara Dair Bilgi

4.5.1. Kuruluş İçinde Uygulanacak Adımlar

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Tic A.Ş. Yeniköy Şubesi büyük endüstriyel kazaların yönetilmesi ve etkilerinin en aza indirilmesine yönelik Dahili Acil Durum Eylem Planını hazırlamış ve uygulamaya sokmuştur. Kuruluşun Dahili Acil Durum Eylem Planında; acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dahil, olağan koşulların dışında tehlike arz eden her durum için önleme, tahliye etme, kurtarma, zarar azaltma yöntemlerini ve tahliye-sığınak planlamasını detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Kuruluş içinde tehlikeli maddelerden kaynaklı büyük endüstriyel kaza yaşanması durumunda, hazırlanan plan doğrultusunda acil durum yönetimi başlar.

 • Kuruluş içinde bulunan acil durum müdahale ekipleri olay yerine gider ve olay yeri güvenliğini kendini riske etmeyecek şekilde sağlar. Kuruluş bünyesinde 7/24 aktif itfaiye birimi mevcuttur.
 • Bir yandan olay yeri güvenliği sağlanırken, bir yandan da olaya müdahale edilmek üzere bağlı bulunulan il/ilçe belediyesi itfaiye teşkilatları, acil servis hizmetleri ve kolluk kuvvetleri (ambulans, polis, jandarma, vb.) ile irtibata geçilerek olay ihbarı gerçekleştirilir.
 • Acil durum müdahale ekibi; itfaiye, acil servis hizmetleri ve kolluk kuvvetlerinin olay yerine ulaşması ile acil destek hizmetlerinin himayesine girer ve tüm kontroller artık bu servisler ile sağlanır. Gerekli müdahale yöntemleri uygulanarak olay kontrol altına alınır.
 • Olayın nedenleri ve tekrarlanmaması için alınması gereken önlemler ile ilgili değerlendirme toplantıları yapılır ve kayıt altına alınır.

4.5.2. Olay Sırasında Kuruluş Çevresinde Bulunanların Yapması Gerekenler

Kuruluşta Yaşanacak Büyük Endüstriyel Kazadan Nasıl Haberim Olur?
 • Televizyon ve radyo kanalları
 • Acil durum destek ekiplerinin sirenleri (itfaiye, ambulans, polis, jandarma, sivil toplum örgütleri vb.
 • Anons ve duyurular
Tehlikeli Bir Durum/Endüstriyel Bir Kaza Olduğunu Nasıl Anlarım?
 • Olağan dışı görüntü (ateş, duman, vb.)
 • Olağan dışı ses (patlama sesi, vb.)
 • Olağan dışı koku
 • Göz ve boğazda yanma hissi/tahriş duygusu
 • Mide bulantısı gibi fiziksel belirtiler
Büyük Bir Kaza Yaşandığını Anlamam Durumunda Ne Yapmalıyım?
 • Kaza yerinden uzak durunuz
 • Evdeyseniz tüm pencere, kapı ve kapı eşiklerini kapatınız. Klima çalışan bir ortamdaysanız (ev, araba, işyeri vb.) klimayı/havalandırmayı kapatınız.
 • Etrafınızda bulunan yaşlı/çocuk gibi özel desteğe ihtiyaç duyan kişileri güvenli alana yönlendiriniz. Mümkünse evlerine yönlendiriniz.
 • Acil durum destek ekiplerinin (itfaiye, ambulans, polis, jandarma vb.) telefon hatlarını gereksiz şekilde meşgul etmeyiniz.
 • Acil durum destek ekiplerince bulunduğunuz yerden çıkmanız istenmiyor ise hareket etmeyiniz.
 • Şayet çıkmanız istenirse yürüyerek olay yerinden uzaklaşınız ve mümkünse yüksek noktalara çıkınız. Araç kullanmayınız.
 • Olası patlama riski nedeniyle açık alevden (örn. sigara, ocak yakılması vb.) kaçınınız.

 

4.6. Kuruluşta Senaryo Edilen Meydana Gelebilecek Büyük Kazalara İlişkin Önlemler ile İnsan Sağlığına ve Çevreye Potansiyel Etkilerine Dair Bilgi

Kuruluş üretim faaliyetlerinden kaynaklı büyük kaza senaryolarını Kantitatif Risk Değerlendirme çalışmaları doğrultusunda belirlemiş ve 3 ana başlık altında aşağıdaki gibi özetlemiştir.

 • Üretim tesislerinde oluşabilecek herhangi bir etki sonrası patlama ve yangın senaryoları.
 • Bekra kapsamında bildirilen kimyasalların tanklardan ve/veya bulunduğu kaplardan dökülmesi sonucu çevreye yayılması ve çevrenin kirlenmesi senaryoları.
 • Bekra kapsamında bildirilen kimyasalların dökülmesi sonucu toksik maruziyet senaryoları.

Kuruluş içinde alınan her önleme rağmen yukarıda belirtilen senaryoların yaşanması durumunda insan sağlığına doğrudan etki olarak toksik maruziyet, çevre üzerinde ise; buhar bulutu patlaması, toksik bulut, termal radyasyon, yüksek basınç ve toksik etki gibi sonuçlar ile karşılaşılabileceği öngörülmüştür. Bu senaryolar ile ilgili teknik ve organizasyonel tedbirler belirlenmiş olup kayıt altına alınmıştır.

4.7. Acil Hizmet Birimleriyle İşbirliğine Dair Bilgi

Kuruluş içinde meydana gelebilecek endüstriyel kaza durumunda ilgili tüm kamu kurumları ile iletişim sağlanacak olup aşağıdaki bilgiler paylaşılacaktır.

 • Kuruluşun adı ve açık adresi
 • Olay yeri ve saati
 • Kazanın firma içinde gerçekleştiği bölümü
 • Kazanın türü (yangın, patlama, kimyasal sızıntı, toksik yayılım, radyoaktif yayılım, vb.)
 • Kazanın meydana geldiği ve kazadan etkilenen ekipman/ekipmanlar (tank, boru, seperatör, kazan vb.)
 • Ekipman içinde bulunan tehlikeli madde

Sonuç olarak Kuruluşumuzda; büyük endüstriyel kazaların yönetimi ve etkilerinin en aza indirilmesi için, özellikle acil hizmet birimleriyle irtibata geçmek de dâhil olmak üzere, tesiste gerekli düzenlemeler yapmıştır. Büyük bir endüstriyel kaza yaşanması durumunda müdahale için acil hizmet birimleriyle iş birliği yapılacaktır.

5. GÜNCELLEME VE TAKİP

Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Yapılma Nedeni
01 15.03.2023 Bekra kapsamındaki faaliyet alanlarında yapılan iyileştirmeler sonrası güncellenmiştir.
02    
03    

 

6. ONAY