YENİKÖY KEMERKÖY Yerli Kaynak Güçlü Enerji
tr

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

AMAÇLAR İÇİN ENERJİ

Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi etrafından şekillendirdiğimiz temel söylemimiz: “Amaçlar için enerji!” Burada kastettiğimiz amaç, aslında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına atıf yapmaktadır. YK Enerji olarak ülkemizin, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için enerji üretiyor, bunu yaparken de yerli kaynağımızı kullanıyoruz.

Hedefimiz, Güney Ege’nin en iyi ve itibarlı şirketlerinden bir tanesi olmaya devam etmek. Güney Ege özelinde sağlamak istediğimiz; yaptığı çalışmalarla memnuniyet yaratan, tüm paydaşlarını düşünen, çalışmak istenilen, faaliyetleri beğenilerek takip edilen bir yapı. Bu amaç için atılacak ilk adım ise sürdürülebilirlik çalışmalarından geçiyor. 

Yeniköy Kemerköy Enerji olarak faaliyetlerimizle suya, toprağa, insana, tarihe, havaya, iklime ve birçok farklı konuya dokunuyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz sürdürülebilir kalkınma amaçlarından yola çıkılarak belirlendi. Bu sayede faaliyetlerimizi gerçekleştirirken izleyeceğimiz stratejilerin de ana hatlarını belirliyoruz.

<p>YERLİ KAYNAK<br />
<strong>KULLANIMIYLA</strong><br />
GELECEĞİMİZİ<br />
AYDINLATIYORUZ</p>

YERLİ KAYNAK
KULLANIMIYLA
GELECEĞİMİZİ
AYDINLATIYORUZ

<p>YERLİ KAYNAK<br />
<strong>KULLANIMIYLA</strong><br />
GELECEĞİMİZİ<br />
AYDINLATIYORUZ</p>

Eski Maden
Sahalarımızı
Zeytinliğe
Çeviriyoruz